Piękne miasto Toruń

Jednym z najpiękniejszych miast naszego kraju jest Toruń. Najstarszym sakralnym zabytkiem miasta jest kościół pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Kościół zbudowano w stylu gotyckim w 1260 roku.

Atrakcyjny ośrodek turystyczny

Atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym w Polsce jest Gdańsk. Pierwsze wzmianki o istniejącej w tym miejscu osadzie znajdują się w dziele „Żywot świętego Wojciecha”. Według tego źródła już w 997 roku istniała

Warte odwiedzenia Roztocze

Pomiędzy Wyżyną Lubelską a Kotliną Sandomierską położone jest Roztocze. Roztocze jest krainą o różnorodnym krajobrazie, malowniczej architekturze i bogatej przyrodzie. Wędrując szlakami turystycznymi Roztocza mamy niepowtarzalną okazję posłuchać szumu drzew

Ciekawe pod względem turystycznym miasto

Jednym z ciekawszych turystycznie miast Polski jest Lublin. Wśród zabytków miasta na pierwszym miejscu wypada wymienić zamek. Pierwotny zamek został wzniesiony w XIV wieku w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. Do

Piękny Kazimierz Dolny

Wśród lessowych wąwozów, w dolinie środkowej Wisły, leży jedno z piękniejszych miasteczek Wyżyny Lubelskiej, zabytkowy Kazimierz Dolny. Kazimierz jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, każdego roku przyjeżdża do niego

Na Wyżynie Sandomierskiej

Na Wyżynie Sandomierskiej, która poprzecinana jest lessowymi wąwozami położony jest Sandomierz. Sandomierz to obecnie jedno z najpiękniejszych, a kiedyś także i jedno z największych miast w Polsce. W okresie rozbicia

Piękna Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

W Polsce południowej położona jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Jej przepiękny krajobraz o skalistych wapiennych wzgórzach, bogata szata roślinna, liczne jaskinie i ruiny zamków przyciągają wielu turystów. Przez obszar wyżyny został poprowadzony

Wielki ośrodek kulturalny

Drugim po Warszawie ośrodkiem kulturalnym w Polsce jest oczywiście Kraków. Miasto to jest także celem wielu wypraw turystycznych. Nazwa miasta pochodzi podobno od imienia księcia Kraka. Jednym z zabytków Krakowa

Wielka atrakcja Pienin

Jedną z większych atrakcji turystycznych Pienin jest spływ Dunajcem. Spływ rozpoczyna się w Sromowcach Niżnych. W trakcie spływu, w jego pierwszym etapie mijamy Macelową Górę, którą porasta reliktowy las sosnowy.

Piękny królewski Kraków

Bardzo wielu turystów odwiedza każdego roku królewski Kraków. Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest katedra na Wawelu. Pierwsza świątynia została zbudowana na wawelskim wzgórzu w roku 1020. Z tej pierwotnej

error: Content is protected !!