Piękne miasto Toruń

Jednym z najpiękniejszych miast naszego kraju jest Toruń. Najstarszym sakralnym zabytkiem miasta jest kościół pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Kościół zbudowano w stylu gotyckim w 1260 roku. Kościół jest budowlą trzynawową. Każda z tych trzech naw ma jednakową wysokość. W kościele zachowały się fragmenty naściennych malowideł z końca XIII wieku. Najsłynniejszą postacią, która kojarzona jest z miastem, jest Mikołaj Kopernik. Wielki astronom urodził się w tym mieście w roku 1473, a we wspomnianym wyżej kościele został ochrzczony. Dziś na jednej ze ścian kościoła znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona jego osobie. Do zabytków sakralnych miasta należy także kościół NMP. Kościół zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku, w XVI wieku został zamieniony w zbór protestancki. Jednym z najpiękniejszych zabytków miasta jest Ratusz Starego Miasta. Ratusz budowano w latach 1391 – 1399. Jego najstarszą zachowaną do czasów współczesnych częścią jest pochodząca z 1250 roku wieża. Wieża ta jest doskonałym miejscem do podziwiania panoramy miasta i jego okolicy. Wśród zabytkowych kamieniczek Starego Miasta jest kamienica, w której spędził swoje dzieciństwo Mikołaj Kopernik. Kamienica ta mieści się przy ulicy Kopernika 17. Wśród toruńskich kamienic najbardziej okazała to kamienica „Pod Gwiazdą”. W kamienicy mieści się obecnie oddział Muzeum Okręgowego. W Toruniu znajdują się także ruiny krzyżackiego zamku.

Atrakcyjny ośrodek turystyczny

Atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym w Polsce jest Gdańsk. Pierwsze wzmianki o istniejącej w tym miejscu osadzie znajdują się w dziele „Żywot świętego Wojciecha”. Według tego źródła już w 997 roku istniała tutaj duża osada i gród. Ta pierwotna osada była osadą rzemieślniczo- rybacką, a istniała w miejscu, w którym dziś znajduje się Stare Miasto. Wśród zabytków znajdujących się na Starym Mieście warto wymienić pochodzący z drugiej połowy XIV wieku Wielki Młyn. Obok Wielkiego Młyna znajduje się także pochodzący z XIV wieku kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny i zbudowany w stylu późnorenesansowym ratusz. Najpiękniejsze zabytki Gdańska zobaczymy jednak w Głównym Mieście, które otoczone jest zachowanymi niestety tylko częściowo pochodzącymi z XIV wieku murami obronnymi. Jednym z piękniejszych obiektów architektonicznych jest zbudowana w stylu renesansowym Złota Brama. Poprzez Złotą Bramę prowadzi tak zwana Droga Królewska. Dojdziemy nią do ulicy Długiej i ulicy Długi Targ. Po obu stronach Drogi Królewskiej wznoszą się należące do gdańskich mieszczan kamienice zbudowane w renesansowym i barokowym stylu. Zwieńczeniem ulicy Długiej jest zbudowany w XIV, a następnie rozbudowany w XV i XVI wieku ratusz. W sylwetce ratusza uwagę zwiedzających zwraca wysmukła wieża, która zwieńczona jest hełmem ze statuą króla Zygmunta Augusta. Przy ulicy Długi Targ znajduje się Dwór Artusa zbudowany pod koniec wieku XV.

Warte odwiedzenia Roztocze

Pomiędzy Wyżyną Lubelską a Kotliną Sandomierską położone jest Roztocze. Roztocze jest krainą o różnorodnym krajobrazie, malowniczej architekturze i bogatej przyrodzie. Wędrując szlakami turystycznymi Roztocza mamy niepowtarzalną okazję posłuchać szumu drzew i bystrych potoków, ale też zwiedzić liczne miasteczka. Przez południową część Roztocza przepływa rzeka Tanew i jej dopływy. Rzeki te pokonują strome progi tworząc niezwykle malownicze wodospady nazywane „Szumami”. Najciekawsze pod względem przyrodniczym tereny Roztocza chronione są przez utworzony w 1974 roku Roztoczański Park Narodowy. Jedną z najważniejszych miejscowości turystycznych na terenie Roztocza jest Zwierzyniec założony w XV wieku. Zwierzyniec jest bazą wypadową na szlaki, które prowadzą przez Roztoczański Park Narodowy. W Zwierzyńcu warto zobaczyć znajdujący się na wyspie kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Kościół zbudowany został w stylu późnego baroku. Najciekawsze zabytki architektoniczne czekają na nas jednak w Szczebrzeszynie. Niegdyś Szczebrzeszyn był wielokulturowym miastem zamieszkiwanym przez Żydów, katolików i prawosławnych. Po dawnych mieszkańcach Szczebrzeszyna pozostała między innymi dawna synagoga. W Szczebrzeszynie warto zobaczyć także kościół franciszkanów. Roztocze możemy zwiedzać wędrując pieszo lub rowerem po licznie wyznakowanych szlakach. Najdłuższy szlak, o długości 141 km, prowadzi przez całe Roztocze.

Ciekawe pod względem turystycznym miasto

Jednym z ciekawszych turystycznie miast Polski jest Lublin. Wśród zabytków miasta na pierwszym miejscu wypada wymienić zamek. Pierwotny zamek został wzniesiony w XIV wieku w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. Do naszych czasów pozostała z niego jedynie wieża i gotycka kaplica Świętej Trójcy. Kaplica została ufundowana mniej więcej w roku 1385 przez króla Władysława Jagiełłę. Wnętrze kaplicy wspiera się na jednym słupie, a ozdobione jest przepiękną polichromią rusko-bizantyjską. Kaplica znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zamek został przebudowany w XIX wieku w stylu renesansowym. W okresie hitlerowskiej okupacji na zamku istniało ciężkie więzienie, przez które przewinęło się około 80 tysięcy więźniów. Dziś na zamku ma siedzibę Muzeum Lubelskie. Wśród eksponatów na uwagę zasługuje zwłaszcza obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”. Lubelskie Stare Miasto rozciąga się poniżej zamkowego wzgórza, za Bramą Grodzką. Centrum Starego Miasta to nieregularny rynek z ratuszem. Wśród otaczających rynek kamienic do najcenniejszych należy pochodząca z 1540 roku, a następnie przebudowana w 1782 kamienica Lubomelskich z zachowanymi fragmentami renesansowej polichromii. Polichromie te przedstawiają Lublin za czasów panowania dynastii Jagiellonów. Cennym zabytkiem architektonicznym miasta jest także kościół ojców Dominikanów. Panoramę miasta możemy zobaczyć ze zbudowanej w stylu neogotyckim Wieży Trynitarskiej.

Piękny Kazimierz Dolny

Wśród lessowych wąwozów, w dolinie środkowej Wisły, leży jedno z piękniejszych miasteczek Wyżyny Lubelskiej, zabytkowy Kazimierz Dolny. Kazimierz jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, każdego roku przyjeżdża do niego wielu turystów. Szczególnie dużo można ich spotkać na otoczonym białymi kamieniczkami rynku. Nad nimi wznoszą się wieże starych kościołów, a nad nimi dominuje baszta i ruiny zamku. Wśród stałych bywalców miasta nie brakuje więc przedstawicieli świata kultury i sztuki. Nazwa miasta złączona jest z królem Kazimierzem Wielkim, który nadał miastu prawa miejskie i wzniósł zamek. W XVI wieku miasto było ważnym portem rzecznym, istniała w nim przeprawa przez Wisłę, a samą rzeką spławiano tratwy ze zbożem aż do Gdańska. To właśnie na handlu zbożem miasto mocno się wzbogaciło. Zbudowane zostały w tym czasie spichrze zbożowe i wyrosły kupieckie fortuny. Śladem tych fortun są bogato zdobione kamienice wokół rynku. Kazimierz Dolnym to nie jedyne miejsce, które warto odwiedzić na Wyżynie Lubelskiej. Na wizytę zasługuje między innymi stolica województwa jaką jest Lublin. Wśród zabytków Lublina szczególnie warto zwrócić uwagę na wielokrotnie przebudowywany zamek. Na terenie województwa lubelskiego zachowane zostały przerażające ślady z okresu II wojny światowej. Jednym z nich jest obóz koncentracyjny na Majdanku. Miejscem szczególnym na turystycznej mapie województwa jest Zamość.

Na Wyżynie Sandomierskiej

Na Wyżynie Sandomierskiej, która poprzecinana jest lessowymi wąwozami położony jest Sandomierz. Sandomierz to obecnie jedno z najpiękniejszych, a kiedyś także i jedno z największych miast w Polsce. W okresie rozbicia dzielnicowego Polski Sandomierz był stolicą udzielnego księstwa, po zjednoczeniu został stolicą województwa sandomierskiego. Miasto wielokrotnie było niszczone przez najazdy Tatarów, Rusinów i Litwinów. Pierwszy zamek w Sandomierzu został zbudowany za panowania Leszka Białego, a więc w XIII wieku. Pierwszymi licznymi przywilejami obdarzył miasto Leszek Czarny. W czasach panowania Kazimierza Wielkiego sandomierski zamek został przebudowany, a samo miasto otoczone zostało murami obronnymi. Największy rozwój Sandomierz przeżył w XV i XVI wieku. Miasto bogaciło się przede wszystkim na handlu zbożem. Upadek Sandomierza zaczął się w XVII wieku. Ważnym ośrodkiem na mapie turystycznej Polski miasto stało się po zakończeniu II wojny światowej. Szczególny renesans przeżywa Sandomierz od dnia, w którym do miasta zawitała ekipa filmowa nagrywająca niezwykle popularny serial pod tytułem „Ojciec Mateusz”. Najstarszym zabytkiem architektonicznym miasta jest kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Kościół ten został ufundowany przez siostrę Leszka Białego, Adelajdę. Zanim wejdziemy do wnętrza kościoła zwróćmy uwagę na piękny portal w stylu romańskim. Innym zabytkiem sakralnym miasta jest katedra wzniesiona w 1360 roku.

Piękna Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

W Polsce południowej położona jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Jej przepiękny krajobraz o skalistych wapiennych wzgórzach, bogata szata roślinna, liczne jaskinie i ruiny zamków przyciągają wielu turystów. Przez obszar wyżyny został poprowadzony liczący 160 km długości „Szlak Orlich Gniazd”. Szlak zaczyna się w Krakowie i wiedzie przez Ojców, Smoleń, Morsko, Olsztyn aż do Częstochowy. Wyznaczanie szlaku rozpoczęto w 1927 roku. Na szlaku można podziwiać malownicze wapienne ostańce, zabytki z przeszłości i osobliwości świata przyrody. Na najwyższym wzniesieniu wyżyny wznoszą się ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Zamek wzniósł w latach 1530 – 1545 Seweryn Boner, bankier króla Zygmunta I. Za najpiękniejszą część wyżyny uważane są okolice Ojcowa, na terenie których został utworzony w 1956 roku Ojcowski Park Narodowy. Park obejmuje swoim zasięgiem głównie dolinę Prądnika, który płynie w głębokim wąwozie krasowym. Na terenie parku występują liczne jaskinie ze szczątkami wymarłych zwierząt, które zamieszkiwały ten obszar w epoce lodowcowej. W górnej części tego wąwozu znajduje się wzniesiony na skalnym cyplu zamek w Pieskowej Skale. Pierwotny zamek został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego. Zamek ten został przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym. Przed zamkiem wznosi się słynna „Maczuga Herkulesa”. Innym znanym zamkiem na terenie wyżyny jest zamek w Olsztynie, który zbudowany został w XIV wieku.

Wielki ośrodek kulturalny

Drugim po Warszawie ośrodkiem kulturalnym w Polsce jest oczywiście Kraków. Miasto to jest także celem wielu wypraw turystycznych. Nazwa miasta pochodzi podobno od imienia księcia Kraka. Jednym z zabytków Krakowa jest zbudowany w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego zamek. Wzniesiony w stylu gotyckim został w XVI wieku przebudowany w stylu renesansowym. Warto szczególną uwagę zwrócić na wspaniały zamkowy dziedziniec. Dziedziniec ten jest uważany za jedno z piękniejszych dzieł architektury renesansowej. Wnętrza zamku kryją wspaniałe komnaty, ich najpiękniejszą ozdobą są wykonane na zamówienie króla Zygmunta Augusta arrasy. Z imponującej liczby 365 do naszych czasów zachowało się niestety jedynie 136. Na zamku wawelskim znajduje się również wielokrotnie przebudowywana katedra. Jedną z jej najstarszych zachowanych części jest pochodząca z XII wieku krypta świętego Leonarda. Wnętrze katedry jest utrzymane głównie w stylu barokowym, można jednak dostrzec w niej także wyposażenie z wcześniejszych epok. W wnętrzu katedry warto zwrócić uwagę na mauzoleum świętego Stanisława. Mauzoleum jest dziełem Piotra van Rennena, powstało w XVII wieku. W latach 1519 – 1533 w katedrze wzniesiono kaplicę Zygmuntowską. Kaplica mieści nagrobki królów: Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Nagrobek króla Zygmunta Starego wykonał Bartłomiej Berecci, Zygmunta Augusta Jan Maria Padovano. Z wawelskiego wzgórza warto udać się na krakowskie Stare Miasto.

Wielka atrakcja Pienin

Jedną z większych atrakcji turystycznych Pienin jest spływ Dunajcem. Spływ rozpoczyna się w Sromowcach Niżnych. W trakcie spływu, w jego pierwszym etapie mijamy Macelową Górę, którą porasta reliktowy las sosnowy. W dalszej części spływu, po prawej stronie można podziwiać panoramę Tatr, po stronie lewej panoramę Pienin z charakterystycznym szczytem Trzech Koron. Możemy podziwiać również znajdujący się po słowackiej stronie granicy Czerwony Klasztor. W trakcie spływu dopływamy się do „Wrót Pienin” położonych pomiędzy Ostrą Skałą po stronie polskiej, a Klasztorną Górą, która położona jest po stronie słowackiej. Kolejnym szczytem, który mijamy jest Grabczycha, następnie mijamy Świnią Skałę i Górę Klejową, a rzeka nagłymi skrętami mija zbocza Facimiecha i z kolei rozlewa się szeroko ukazując naszym oczom grzbiet Pieninek, Czerwonych Skałek i Czertezika. Po minięciu ujścia Pienińskiego Potoku wyłania się przed nami na wznoszącą się na 300 metrów w górę ścianę Sokolicy. Jeżeli dopisze nam szczęście, może zobaczymy czarne bociany, które żerują na brzegach rzeki.Przełom Dunajca kończy się w dolnej części Szczawnicy lub w Krościenku. Organizacją spływu Dunajcem zajmuje się Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Stowarzyszenie działa od 1934 roku. Bliższych informacji na temat spływu możemy szukać na stronie internetowej: www.flisacy.com.pl. Spływy Dunajcem są organizowane od kwietnia do października.

Piękny królewski Kraków

Bardzo wielu turystów odwiedza każdego roku królewski Kraków. Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest katedra na Wawelu. Pierwsza świątynia została zbudowana na wawelskim wzgórzu w roku 1020. Z tej pierwotnej świątyni do naszych czasów pozostało niewiele śladów. Obecnie znany gmach świątyni zaczęto wznosić w roku 1320, prace przy budowie ukończono dopiero w latach panowania króla Kazimierza Wielkiego. Główne wejście do świątyni ozdobione jest monogramem właśnie tego władcy. W świątyni znajduje się szereg kaplic poświęconych między innymi świętemu Stanisławowi. Święty Stanisław jest patronem i kraju i miasta Krakowa. Najpiękniejszą kaplicą jest zbudowana w stylu renesansowym kaplica Zygmuntowska. Kaplicę zaprojektował Bartolomeo Berecci wzorując się na łuku triumfalnym. Zbudowana została w latach 1519 – 1533. W kaplicy znajduje się nagrobek króla Zygmunta I Starego. Wnętrze świątyni wywiera wielkie wrażenie na zwiedzających. Warto w nim zwrócić uwagę na konfesję z trumną świętego Stanisława. Konfesja została wzniesiona w XVII wieku, zaprojektował ją Giovanni Trevano. W bryle katedry dominują trzy wieże. W jednej z nich w 1520 roku został zawieszony potężny dzwon „Zygmunt”. Dzwon został odlany przez Hansa Behama, waży 11 ton. Powierzchnia dzwonu pokryta jest herbami oraz wizerunkami świętych Stanisława i Zygmunta. Dźwięk dzwonu możemy usłyszeć tylko podczas wyjątkowych chwil.

error: Content is protected !!